پوستر کارگاه های شهریور

پوستر کارگاه های مرداد


درصورتیکه تمایل به شرکت در دوره تک پودمان را دارید فرم زیر را به دقت تکمیل نمایید. لازم به ذکر است تکمیل مراحل ثبت نام منوط به پرداخت هزینه شرکت در دوره می باشد. برای نحوه ی پرداخت هزینه و آشنایی با دوره تک پودمان راهنمای ثبت نام را حتما مطالعه کنید. پس از تکمیل این فرم، برای انجام سایر مراحل با شما تماس گرفته خواهد شد.

معرفی کارگاه های شهریورماه مرکز علمی کاربردی آریوژن فارمد


معرفی کارگاه های مرداد ماه مرکز علمی کاربردی آریوژن فارمد
نام :                    شماره ملی:
نام  خانوادگی: سال تولد:

شماره تماس (موبایل):       پست الکترونیک:  
آدرس و تلفن محل سکونت:
رشته تحصیلی:
آخرین مقطع تحصیلی
دانشگاه محل تحصیل

آیا در حال حاضر دانشجو هستید؟
در صورت دانشجو بودن مقطع تحصیلی و نام دانشگاه را ذکر نمایید:محل کار:           سابقه کار:  سمت:  

آدرس محل کار:                          

آیا سابقه شغلی مرتبط با تک پودمان دارید؟ لطفا توضیح دهید.               

دوره ثبت نامی:                


لطفا روزهای پیشنهادی خود را ذکر نمایید:   لطفا ساعت های پیشنهادی خود را ذکر نمایید:     

با دوره های تک پودمان مرکز علمی کاربردی آریوژن زیست دارو چگونه آشنا شدید؟                           

آیا مایل به دریافت خبرنامه مربوط به برگزاری سایر دوره ها هستید؟                          
                                                                                                                              

                                                                 
           
              
 
Bookmark us