ماموریت ما


ماموریت آریوژن خدمت به جامعه انسانی بویژه جامعه ایرانی از طریق عرضه محصولات دارویی مورد نیاز بیماران بویژه بیماران خاص می باشد. داروهایی که نوع یا برند اصلی آن ها معمولا هزینه بری بسیاری برای بیماران دارند ولی آریوژن با تولید نوع کاملا مشابه آن ها توانسته است دسترسی بهتر، مداوم و ارزانتری را ایجاد کند.
در سطح عملیاتی، آریوژن تولید کننده عمده پروتئین های نوترکیب، به خصوص آنتی بادی های مونوکلونال دارویی در سطح تجاری و مقیاس صنعتی می باشد. ظرفیت تولیدی آریوژن با توجه به بهره گیری از سیستمهای کشت سلولی متفاوت با چشم انداز برآورده ساختن نیازهای ایران و دستیابی به بازارهای منطقه و دنیا طراحی شده است. 
 
 

Bookmark us