نگاه کلیدر اواسط سال 1388 گروهی از تحصیل کردگان و متخصصین با تجربه صنعت بیوتکنولوژی دارویی دست به کار ایجاد مجموعه ای جدید و منحصر به فرد با هدف تحقیق، توسعه و تولید داروهای نوترکیب و بالاخص آنتی بادی های مونوکلونال دارویی شدند.
طراحی مجموعه بر اساس استانداردهای اروپایی و توسط تبم های با تجربه داخلی و خارجی در زمینه های معماری، داروسازی، میکروبیولوژی، کلیه رشته های مرتبط با بیوتکنولوژی، پزشکی، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر صورت گرفته است. عملیات اجرایی نیز با استفاده از تیم های مجرب داخلی و خارجی و در یک بازه زمانی 23 ماه که در نوع خود برای پروژه های بزرگ این چنینی یک رکورد محسوب می شود، به انجام رسیده است.
شرکت دانش بنیان آریوژن به این دلیل از آخرین استانداردهای اروپایی برای تولید دارو بهره می برد که بتواند علاوه بر تامین نیازهای داخلی و منطقه بخشی از نیازهای بازارهای اروپایی را نیز تامین کند.
نام آریوژن برگرفته از نام اسطوره ی نامدار ایرانی آریوبرزن است که در مقابله هجوم خانمان بر اندازسپاه بیگانه مردانه ایستاد. این نام نمادی از ایستادگی و پایداری ایرانی در ایجاد و توسعه ی فناوری های پیشرفته درتولید محصولات دارویی استراتژیک است، محصولاتی که فن آوری آنها تنها در اختیار تعدادی انگشت شمار از شرکتهای بزرگ غربی است. خدمت به بیماران مبتلا به بیماریهای سخت و ناتوان کننده بر مبنای علوم نوین و استانداردهای جهانی اندیشه ی بنیانی آریوژن می باشد که روح طراوت و تلاش خستگی ناپذیری را در سراسر مجموعه به وجود آورده است .
 
 

Bookmark us