Download prescription information of AltebrelTM
 
درمان برخی از بیماری های اتوایمیون

روماتیسم مفصلی یک بیماری اتوایمیون است که باعث اختلالات مزمن التهاب سیستماتیک میگردد که بسیاری از بافت ها و ارگان ها را درگیر می کند اما مفاصل بیشترین درگیری را دارند. علاوه بر درمان های غیر دارویی موجود داروهایی موثر بصورت بیوسیمیلار برای بهبود وضعیت بیماران و کنترل بیماری به نام های آلتبرل و زیتاکس توسط شرکت آریوژن تولید و عرضه شده که کمک میکند بیماران بتوانند بیماری خود را مدیریت کنند.

1- آلتبرل
آلتبرل با نام ژنریک اتانرسپت پروتئین فیوژن با ساختار آنتی بادی مونوکلونال است که از پر مصرف ترین داروها در بیماران مبتلا به ارتریت روماتوئید می باشد. آلتبرل یک مولکول پروتئینی حامل دو رسپتور برای فاکتور نکروز دهنده بافتی (TNF) است که به قسمت ثابت ایمونوگلوبولین انسانی IgG1 متصل شده است. این دارو با تکنولوژی DNA نوترکیب و با استفاده از سلولهای تخمدان همستر چینی تولید میگردد.
این دارو به صورت مهار کننده رقابتی فاکتور نکروز دهنده بافتی عمل میکند . بدین ترتیب که هر مولکول آن به دو مولکول فاکتور نکروز دهنده بافتی متصل شده و از اتصال آنها به گیرنده مخصوصشان برروی سلولهای سیستم ایمنی ممانعت به عمل می آورد و در نتیجه به طریق بیولوژیک فاکتور نکروز دهنده بافتی را غیر فعال میکند بدون آنکه اثر تخریبی بر روی سلولهای تولید کننده آن داشته باشد.
با توجه به آنکه فاکتور نکروز دهنده بافتی یک سیتوکین محوری در بروز روند التهابی در بیماری آرتریت روماتوئید میباشد، لذا آلتبرل با مهار آن باعث متوقف شدن روند التهابی در این بیماران می گردد.
سایر اندیکاسیونهای این دارو شامل : آرتریت روماتوئید جوانان ، اسپوندیلیت آنکیلوزان ، آرتریت پسوریاتیک و پسوریازیس جلدی شدید می باشد .
این دارو به صورت سرنگهای از پیش پرشده یکبار مصرف و آماده جهت تزریق زیرجلدی عرضه می گردد. آلتبرل به صورت دو دوز 25 و 50 میلی گرمی تولید و عرضه می شود . سرنگ های دوز 25 میلی گرمی حاوی نیم میلی لیتر محلول آماده تزریق و سرنگ های آلتبرل 50 میلی گرمی حاوی یک میلی لیتر محلول آماده تزریق هستند.
دوزاژ توصیه شده برای درمان بیماران آرتریت روماتوئید به میزان هفته ای 50 میلی گرم بصورت تزریق زیر جلدی می باشد.

ماده موثره: اتانرسپت
سایر مواد: سدیم کلراید، سوکروز، ال- آرژینین هیدروکلراید، سدیم فسفات منو بازیک دی هیدرات و سدیم فسفات دی بازیک دی هیدرات
فرم دارویی و مقدار ماده موثره در هر واحد:
آلتبرل 25 : هر سرنگ حاوی نیم میلی لیتر محلول یا 25 میلی گرم اتانرسپت ( غلظت 50 میلی گرم در میلی لیتر) است
آلتبرل 50 : هر سرنگ حاوی یک میلی لیتر محلول یا 50 میلی گرم اتانرسپت ( غلظت 50 میلی گرم در میلی لیتر) استبرای اطلاعات بیشتر به سایت اختصاصی آلتبرل مراجعه کنید.

2- زیتاکس
زیتاکس با نام ژنریک ریتوکسیمب یک مونوکلونال آنتی بادی کایمریک (موشی- انسانی) بر علیه آنتی ژن CD20 موجود بر سطح لنفوسیتهای بی نرمال و بدخیم می باشد که با تکنولوژی دی ان ای نوترکیب و با استفاده از سلولهای تخمدان همستر چینی تولید می گردد. این آنتی بادی از گروه آنتی بادیهای IgG1Kappaمی باشد که دارای یک قسمت متغیر موشی و یک قسمت ثابت انسانی است .
این دارو از طریق ناحیه متغیر خود به آنتی ژن CD20 موجود بر سطح سلولهای لنفوم غیر هوچکین متصل گردیده و از طریق مکانیسمهای توکسیسیته سلولی وابسته به کمپلمان (سی دی سی)، ) توکسیسیته سلولی وابسته به آنتی بادی ( مهار پرولیفراسیون , ایجاد آپوپتوز سلولی و نهایتا" افزایش حساسیت سلولهای لنفوم به اثر داروهای سیتوتوکسیک باعث لیز سلولی می گردد. اندیکسیونهای مصرف این دارو شامل:

1- آرتریت روماتوئید
2- لنفوم فولیکولارCD20 مثبت, عود کرده یا مقاوم به درمان به عنوان درمان منفرد
3- لنفوم فولیکولار قبلا درمان نشده ، CD20 مثبت در همراهی با شیمی درمانی
4- لنفوم فولیکولار CD20 مثبت و غیر پیشرونده به عنوان درمان منفرد بعد از شیمی درمانی اولیه
5- لنفوم سلول بزرگ B منتشر، CD20 مثبت و قبلا" درمان نشده در همراهی با شیمی درمانی
6- لوکمی لنفوسیتیک مزمن

این دارو به صورت ویالهای حاوی محلول با غلظت بالا و حجم ده میلی لیتر می باشد. میزان ریتوکسی مب موجود در این محلول 10 میلی گرم در میلی لیتر است. نحوه استفاده از این محصول بصورت تزریق داخل وریدی بعد از رقیق کردن می باشد.

ماده موثره: ریتوکسی مب
سایر مواد: سدیم سیترات، پلی زوربات 80، سدیم کلراید، آب قابل تزریق
اشکال دارویی و میزان ماده موثره در هر واحد:
زیتاکس 100 : هر ویال 10 میلی لیتری حاوی 100 میلی گرم پروتئین ریتوکسی مب است با غلظت 10 میلی گرم در میلی لیتر می باشد.
زیتاکس 500 : هر ویال 50 میلی لیتری حاوی 500 میلی گرم پروتئین ریتوکسی مب است با غلظت 10 میلی گرم در میلی لیتر می باشد.

 


Bookmark us