ماده موثره آلتبرل با نام اتانرسپت پس از طی چند مرحله عملیات پیش پالایش و پالایش توسط روش های کروماتوگرافی جهت فورمولاسیون نهایی آماده می شود.دانلود بروشور آلتبرلTM
 
 

آلتبرل  با نام ژنریک اتانرسپت پروتئین فیوژن با ساختار آنتی بادی مونوکلونال است که از پر مصرف ترین داروها در بیماران مبتلا به ارتریت روماتوئید می باشد. آلتبرل یک مولکول پروتئینی حامل دو رسپتور برای فاکتور نکروز دهنده بافتی (TNF) است که به قسمت ثابت ایمونوگلوبولین انسانی IgG1  متصل شده است. این دارو با تکنولوژی DNA  نوترکیب و با استفاده از سلولهای تخمدان همستر چینی تولید میگردد. 
 این دارو به صورت  مهار کننده رقابتی فاکتور نکروز دهنده بافتی عمل میکند . بدین ترتیب که هر مولکول آن به  دو مولکول فاکتور نکروز دهنده بافتی متصل شده و از اتصال آنها به گیرنده مخصوصشان برروی سلولهای سیستم ایمنی ممانعت به عمل می آورد و در نتیجه به طریق بیولوژیک فاکتور نکروز دهنده بافتی را غیر فعال میکند بدون آنکه اثر تخریبی بر روی سلولهای تولید کننده آن داشته باشد.
با توجه به آنکه فاکتور نکروز دهنده بافتی یک سیتوکین محوری در بروز روند التهابی در بیماری آرتریت روماتوئید میباشد، لذا آلتبرل با مهار آن باعث متوقف شدن روند التهابی در این بیماران می گردد.
سایر اندیکاسیونهای این دارو شامل : آرتریت روماتوئید جوانان ، اسپوندیلیت آنکیلوزان ، آرتریت پسوریاتیک و پسوریازیس جلدی شدید می باشد .
این دارو به صورت سرنگهای از پیش پرشده یکبار مصرف و آماده جهت تزریق زیرجلدی عرضه می گردد. آلتبرل به صورت دو دوز 25 و 50 میلی گرمی تولید و عرضه می شود . سرنگ های دوز 25 میلی گرمی حاوی نیم میلی لیتر محلول آماده تزریق و سرنگ های آلتبرل 50 میلی گرمی حاوی یک میلی لیتر محلول آماده تزریق هستند.
 دوزاژ توصیه شده برای درمان بیماران آرتریت روماتوئید به میزان هفته ای   50 میلی گرم بصورت تزریق زیر جلدی می باشد.

برای اطلاعات بیشتر به سایت اختصاصی آلتبرل مراجعه کنید. 

 

 

 

 
 
     
 

Bookmark us