آریوتراست یا تراستوزومب با استفاده از سلولهای سی اچ او یا سلول های تخمدان همستر چینی بعنوان کارخانه های کوچک سازنده این آنتی بادی درمانی تولید می شود.دانلود بروشور آریوتراستTM
 
 

آریوتراست  با نام ژنریک تراستوزومب یک مونوکلونال آنتی بادی نوترکیب میباشد که بر علیه رسپتور اپیدرمال انسانی فاکتور رشد(HER2) (Human Epidermal Growth Factor Receptor 2)عمل میکند. این رسپتور بطور طبیعی بر سطح سلولهای نرمال وجود دارد وباعث تنظیم میزان رشد و پرولیفراسیون سلولی میگردد. برروی سلولهای سرطانی بویژه سرطان پستان این رسپتور بیش از حد طبیعی بروز میکند و باعث تقسیم سلولی کنترل نشده سلولهای سرطانی میگردد. تراستوزومب با مهار این رسپتور مانع فعالیت در جهت تحریک پرولیفراسیون سلولهای سرطانی پستان میگردد. آریوتراست یک داروی بیوسیمیلار است که طی آزمایشات استاندارد فراوان در سطح مولکولی، شباهت کامل آن به مولکول اوریجینال اولیه ثابت شده است. این مونوملونال آنتی بادی درمانی در سلول های تخمدان همستر چینی بصورت نوترکیب تولید شده و به محیط کشت ترشح می شود. سپس طی مراحل متعدد پالایش، ماده موثره خالص جهت انجام فورمولاسیون طبق قوانین جی ام پی تحت آزمون های کیفی قرار می گیرد. فورمولاسیون دارو کاملا شبیه داروی برند انجام می شود. آریوتراست در دو دوز 150 میلی گرم و 440 میلی گرم تولید می شود. دوز توصیه شده برای تجویز آریوتراست 4 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در عرض 90 دقیقه بصورت انفوزیون وریدی می باشد. دوز نگهدارنده 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در عرض 30 دقیقه می باشدمیلی گرم بصورت تزریق زیر جلدی می باشد.

برای اطلاعات بیشتر به سایت اختصاصی آریوتراست مراجعه کنید. 

 

 

 

 
 
     
 

Bookmark US