فیدبک:
مایه خوشحالی آریوژن خواهد بود اگر شما تجربیاتتان در مورد بیماری خود و داروهای بیولوژیکی که مصرف می کنید را با ما در میان بگذارید. یادداشت شما می تواند به اشکال زیر باشد:  

نام:           فامیل: سن:
* برای اینکه ما بتوانیم با شما تماس بگیریم برای پا سخگویی به شما لطفا ایمیل خود را وارد نمایید : پست الکترونیکی:
لطفا متن خود را در این محل وارد نمایید :  
  
 
Bookmark us